GNC WEB TASARIM HİZMETLERİMİZ
KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik, firmanızın müşteri, yatırımcı ve çalışanların gözünde oluşan bütünsel bir algıdır.

Kurumsal iletişim departmanının görevi bu algıyı sağlamak ve geliştirmek ve bunu iş amaçları doğrultusunda kullanmaktır.

Kurumsal kimlik, organizasyon felsefesinin ayırdedici bir hale gelmesi, kurumsal şahsiyet oluşumu ile vücut bulur.

Kurumsal kimlik firmaların "Biz Kimiz ?" ve "Nereye gidiyoruz" gibi soruların cevaplarını bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca tüketici ve müşterilerin aidiyet duygularını geliştirir.

Genel olarak, Kurumsal titr, logo (yazı ve amblem) ve yan malzemeler belli bir kurallar grubu çerçevesinde oluşturulurlar.

Bu kurallar renk, yazı karakteri ve sayfa düzeni ve diğer öğelerin nasıl uygulanacağını tanımlar.

GNC WEB TASARIM da bu kural setleri ve görsel kurumsal kimlik öğelerini sizin adınıza tasarlıyoruz...